Denetim Hizmetlerimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Bağımsız Denetimleri

Bağımsız denetim hizmetleri, işverenlerin; çalışanlarla, çalışma ortamlarıyla, yürütülen faaliyetlerle, makine ekipmanlarla ve alt işverenlerle ilgili çok ciddi yükümlülükleri bulunmakta ve İşverenlerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ancak bunların tamamının eksiksiz gerçekleştirilmesi ile sağlanabilmektedir. Aksi takdirde; rutin ve rutin olmayan resmi denetimlerde çok ciddi cezai yaptırımlara maruz kalınmakta; daha da önemlisi üzücü kazalar yaşanabilmekte; maddi ve manevi kayıpların yanı sıra, Firma itibarı ve güvenilirliği zarar görebilmektedir. MESYAK, “Önlemek Ödemekten Ucuz ve Kolaydır” anlayışından hareketle, işyerinizin İş Sağlığı ve Güvenliği Doküman ve Saha durumunuzu Tarafsızlık ve Gizlilik ilkeleri çerçevesinde denetleyerek raporlamakta Yasal denetimlere hazır olmanızda yardımcı olmaktadır.

Çevre Bağımsız Denetimleri

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde “Çevre Denetim” tanımı; “Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,” şeklinde yapılmıştır. MESYAK, “Önlemek Ödemekten Ucuz ve Kolaydır” anlayışından hareketle, işyerinizin Çevre Doküman ve Saha durumunuzu Tarafsızlık ve Gizlilik ilkeleri çerçevesinde denetleyerek raporlamakta Yasal denetimlere hazır olmanızda yardımcı olmaktadır.

ADR Bağımsız Denetimler

Ülkemizde Tehlikeli Maddelerin Karayolunda taşınmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı denetimleri başlamıştır. Denetimlere ne kadar hazırsınız? Ceza ödemek istemiyormusunuz?
ADR Bağımsız denetimleri Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız tarafından “Önlemek Ödemekten Ucuz ve Kolaydır” anlayışından hareketle, işyerinizin ADR Doküman ve Saha durumunuzu Tarafsızlık ve Gizlilik ilkeleri çerçevesinde denetleyerek raporlamakta Yasal denetimlere hazır olmanızda yardımcı olunmaktadır.