Gözetim Hizmetlerimiz

Gözetim Hizmetleri

Ticarete konu olan bir malın veya hizmetin alıcıya tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşulların ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin kanıtlanması hizmetidir. Bu hizmet, Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesine sahip bir Gözetim Şirketi aracılığı ile, alıcı veya satıcı tarafından tespit edilmelidir.

Periyodik Kontroller

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti MESYAK olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.