YÖNETİM TAAHHÜDÜ

-Hizmet başlıklarımızın tamamında yer alan yasal kuralları ve standartları dikkate alacağımızı,
-Kalite Yönetim Sistemi ve Personel Belgelendirme sisteminin standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ayıracağımızı,
-Hem bize ait olan hem de bizim dışımızdaki mülklere karşı sorumluluk içinde davranacağımızı
-Belgelendirdiğimiz her bir hizmeti ve personeli bizim kazancımız olmaktan ziyade ülkemizin kazancı olarak göreceğimizi taahhüd ediyoruz.
MESYAK YÖNETİMİ